0 Comments

שלום,

האם במהלך הניתוח ישנו מרדים שמבצע את הטשטוש ונמצא לאורך כל “הניתוח” אם המטופל? כיוון שקראתי שטשטוש זה אפילו מצב מסוכן יותר מאשר הרדמה כללית בגלל שאין לרופא שליטה על מערכות הגוף ולכן מומלץ שיהיה מרדים לאורך כל ההליך הרפואי.
האם יש לכם את כל הציוד והרופאים הנדרשים במקרה של חלילה בעיה רפואית בהליך ניתוח עצמו בבקשה?

תודה רבה
מיכאל

Add a Comment