0 Comments

האם הטיפול מיועד גם לילדות מגיל 7 ואילך?עם משקל גבוה במיוחד ועם תיאבון מוגבר מאוד, בריאה לחלוטין לפי בדיקות דם מקיפות שעשתה.

Add a Comment