אם הבלון הוא תהליך פחות פולשני מקיצור קיבה, למה אנשים פונים לקיצור קיבה ולא לבלון?

Add a Comment