0 Comments

כמה זמן יש צורך להמתין לתור לפרוצדורת הבלון.
למה מפריע למי שנוטל אספירין לדילול דם(כהמלצת הרופא וללא אירועים רםואיים).האם ניתן לבצע את הכנסת הבלון אם מפסיקים לפרק זמן נטיחת אספירין.
מה העלות הממוצעת של תהליך החדרת הבלון.

Add a Comment