0 Comments

חברת הביטוח מתנה את המימון באישור של וועדה בריאטרית.
ראיתי שניתוח בריאטרי כולל מעבר של וועדה כזאת.

הוועדה כוללת מחייבת
חוות דעת של רופא כירורג
פסיכולוג
דיאטנית
בדיקות דם
אולטרה סאונד הקיבה
ועוד.

האם ההליך כאן כולל וועדה ואם לא איזה אישורים תחליפיים ניתן לקבל כדי לקבל אישור של חברת הביטוח למימון הפרוצדורה?

Add a Comment