0 תגובות  

אם נוצר מצב של חוסר סבילות לבלון ומוציאים אותו לאחר תקופה קצרה, האם יהיה החזר תשלום, מלא או חלקי?
האם אדם יכול לפתח אלרגיה לחומר ממנו עשוי הבלון?

סטטוס השתנה לפורסם
הוסף תגובה