האם יש השתתפות בעלות הניתוח מחברות הביטוח?

הוסף תגובה