0 Comments

מכיוון שהקיבה היא שריר ..ואחרי הפרוצדורה אוכלים פחות במשך שנה ואף יורדים במשקל.. האם הקיבה קטנה כך שאחרי הוצאת הבלון לא תחזור תחושת הרעב הבלתי נשלטת?

Answered question
Add a Comment