0 Comments

אני מורה וחברת הסתדרות המורים ויש לנו שם ביטוח בריאות קבוצתי עם חברת הראל כפי שראיתי בפוליסה הוא מכסה הרבה ניתוחים ותחליפי ניתוחים .האם זה אפשרי אצלכם זה מכסה או אני מקבלת החזר כספי??

Asked question
Add a Comment