0 Comments

ניתוח טבעת אינו ניתוח שהקיבה נפגעת ממנו. אם עברתי ניתוח כזה לפני 10 שנים וכבר 5 שנים אני ללא מערכת כי הוצאה מדלקת בפורט , האם יש סיבה שלא אוכל להתקין את הבלון? לא נותרו לי כל תופעות לוואי מהוצאת הטבעת

Add a Comment