> החלטת בית משפט - אופטימל לייף

החלטת בית משפט

הנחיות להגשת תביעת חוב נגד החברה

ההנחיות להלן –

ביום 31.12.2019 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו על מתן צו לפתיחת הליכים לחברה, ועל מינוי של עו”ד אמיר דולב כנאמן קבוע לחברה.

בהחלטה הנ”ל נקבע בין היתר כדלקמן:

“עם מתן הצו לפתיחת הליכים יחולו הוראות סעיף 25 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובין היתר אני מורה על הקפאת ההליכים המתנהלים נגד החברה בהתאם להוראות סעיף 25(3) לחוק”.

בהתאם לחוק, החברה מנועה מלשלם חובות עבר לנושיה, וכן לא ניתן לפתוח נגד החברה הליכים משפטיים.

הדרך היחידה לברור טענות מרשתך כנגד החברה היא להגיש תביעת חוב בקישור:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=apc2_hasava@justice.gov.il.

בשדה מספר תיק בממונה על הליכי חדלות פרעון יש למלא 304202.

בשדה שם תאגיד יש למלא אופטימל לייף.

בשדה מספר תאגיד יש למלא 514518455.

בשדה מחוז מטפל יש למלא תל אביב – יפו.

את תביעת החוב יש להגיש עד ליום 30.6.2020.

 

לעיון בהחלטת בית משפט מיום 31 דצמבר 2019 נא ללחוץ על הקובץ:  החלטת בית משפט

לעיון בהחלטת בית משפט מיום 28 לאפריל 2020  – החלטת בית משפט על הפעלה זמנית

 

 

 

 

 

 

    לקביעת תור לייעוץ צרו עמנו קשר: